Wrth brynu penelin beth sy'n bwysig sydd angen sylw?

Mae penelin yn nod sy'n cysylltu piblinell.Ar ôl pasio drwy'r nod hwn, mae angen i'r biblinell newid ei gyfeiriad, felly mae'rpenelinmae angen iddo wrthsefyll grym effaith fawr ar ôl i'r biblinell gael ei gylchredeg a'i ddefnyddio.Yn union oherwydd hyn mae'n rhaid i'r penelin gael perfformiad uwch, fel arall gall achosi gollyngiadau ar y gweill.

Gall penelin fod yn 45 gradd penelin, 90 gradd penelin, 180 gradd penelin, penelin radiws hir a penelin radiws byr

Beth yw'r defnydd o benelinoedd?

Mae gan benelinoedd berfformiad cynhwysfawr rhagorol ac fe'u defnyddir yn helaeth mewn peirianneg sylfaenol megis diwydiannau ysgafn a thrwm, peirianneg gemegol, adeiladu, plymio, amddiffyn rhag tân, rheweiddio, petrolewm, trydan, glanweithdra, cyflenwad dŵr, draenio, awyrofod, adeiladu llongau, ac ati.

Felly beth yw'r rhagofalon wrth brynu penelinoedd?

1.Yn gyntaf, rhaid pennu manyleb a model y penelin sydd i'w brynu, gan gynnwys diamedr y penelin a safon, graddfa bwysau, neu drwch wal y penelin.Dim ond ar ôl pennu'r cynnwys sylfaenol hyn y gellir ystyried cynnwys arall, oherwydd os na chaiff yr elfennau hyn eu pennu wrth osod penelinoedd, hyd yn oed os yw perfformiad y penelin a ddewiswyd yn dda, ni all fod yn gydnaws â pheirianneg piblinellau.
2.Secondly, mae hefyd yn angenrheidiol i ystyried y deunydd a safonau cynhyrchu y penelin.
3. Mae angen deall yn iawn bris marchnad bras y penelin, er mwyn bod yn glir mewn golwg, a hefyd i atal colledion mawr oherwydd trachwant am enillion bach;
4. Rhowch sylw i ddeunydd y penelin, gan fod gwahanol ddeunyddiau penelin yn cyfateb i wahanol ystodau addasu, dulliau gweithgynhyrchu, a dulliau stampio.At wahanol ddibenion, mae angen defnyddio penelinoedd cyfatebol o wahanol ddeunyddiau i gydweddu.Gellir rhannu deunyddiau cyffredin ynpenelinoedd dur di-staenapenelinoedd dur carbon.Bydd y cyfansoddiad cemegol sydd wedi'i gynnwys mewn penelinoedd dur di-staen yn atal wyneb y penelin rhag rhydu a chorydiad am amser hir.Y prif reswm dros ei wahaniaeth o benelinoedd dur carbon yw'r gwahaniaeth mewn deunydd.
5. wrth ddewis mawr-diamedr penelinoedd, mae hefyd yn angenrheidiol i ystyried yn ofalus y wal drwchus ypenelin diamedr mawr.Gan gymryd y penelin mewn cynhyrchu a gweithredu nwy naturiol fel enghraifft, mae penelin piblinell casglu a chludo nwy naturiol yn dueddol o deneuo'n gyflym o dan erydiad synergistig cyrydiad ac erydiad, sy'n effeithio ar ddiogelwch gweithrediad y biblinell.Felly, mae angen mesur trwch y wal ar benelin y biblinell.Defnyddir technoleg mesur trwch ultrasonic yn yr archwiliad samplu trwch wal o ran penelin y rhwydwaith piblinellau casglu a chludo nwy naturiol.


Amser postio: Mai-04-2023